luni, 11 martie 2013

Puneţi un bănuţ în puşculiţa Sarei!


Apel umanitar: "Puşculiţa Sarei"


Puneţi un bănuţ în puşculiţa Sarei!

Claudia Trifan este colega noastră de la Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice și Italiană de la Universitatea din București. Are 37 de ani și este mama a două fetițe, Nora, de 3 ani, și Sara, de 5.

Claudia fost diagnosticată acum cîteva luni cu cancer gastric. Pe data de 21 ianuarie a fost operată la Spitalul Fundeni din București, însă această primă intervenție nu a reușit să rezolve problema ei gravă de sănătate. În aceste zile, Claudia se află la o clinică din Viena, unde urmează un tratament care, într-o primă fază, de stabilizare, costă 42.000 euro, după care ar trebui să înceapă un alt tratament, pe termen lung, ale cărui costuri se ridică la aproximativ 110.000 euro. Dar Claudia și familia ei nu dispun de această sumă.

Știm cu toții că, din nefericire, în România există multe asemenea cazuri. Chiar în comunitatea noastră academică au fost lansate de curînd două apeluri umanitare similare și mulți dintre noi au ajutat cu cît au putut. Persoanele cărora le pasă de aproapele lor și au posibilitatea să-l ajute nu pot compensa, desigur, viciile sistemului sanitar românesc, însă aceste persoane - de fapt, noi toți - sînt singura șansă a celor aflați în situația Claudiei. Gîndiți-vă la asta.

De curînd, fetița mai mare a Claudiei, Sara, a primit de la bunica ei cîteva monede. Și-a oprit două monede pentru bomboane, iar cele rămase le-a pus în pușculiță, „pentru operația mamei”. Situația în care se găsește acum mama Sarei și a Norei este gravă, dar nu fără speranță. Cu banii din pușculiță, Sara și Nora pot reuși să-și salveze mama, iar noi, să ne salvăm colega. Orice contribuție financiară, în orice cantitate, ar crește șansele de viață ale Claudiei.

Vă rugăm să puneți un bănuț în pușculița Sarei.

Donația se poate face în următoarele modalităţi:


Prin Internet Banking:
CONT LEI: RO73BPOS74401753856RON01
CONT EURO: RO08BPOS74401753856EUR01
CONT EURO: RO68RNCB0090000600580002
CONT DOLARI: RO73BPOS74401753856RON01

Prin ordin de plată:
CONT LEI: RO73BPOS74401753856RON01
CONT EURO: RO08BPOS74401753856EUR01
CONT DOLARI: RO73BPOS74401753856RON01
Titular de cont: Liviu TRIFAN
CNP: 1740401221133
COD SWIFT: BPOSROBU
Banca: BANCPOST
Adresa: Agenția Piața Chibrit, Calea Griviței, nr. 397, sector 1, București

CONT EURO: RO68RNCB0090000600580002
Titular de cont: Claudia Emilia TRIFAN
Cod SWIFT: RNCBROBU
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Adresa: Str. Lipscani, nr. 18-20, sector 3, Bucureşti

Prin plată directă la secretariatul Facultății de Limbi și Literaturi Străine
Doamna Felicia CURCAN, Edgar Quinet 5-7, sector 1, et. 2.
Tel.: 021.311.68.37, orar: 8.00-10:00

Campagna umanitaria: “Il salvadanaio di Sara”


Claudia Trifan è la nostra collega del Dipartimento di Linguistica Romanza, Lingue e Letterature Iberoromanze e Italiano dell’Università di Bucarest. Ha 37 anni ed ha due figlie, Nora e Sara, di 3 e 5 anni.

Qualche mese fa Claudia è stata diagnosticata con un cancro gastrico. Il 21 gennaio ha subito un primo intervento presso l’Ospedale Fundeni di Bucarest, il quale però non ha risolto questo suo grave problema di salute. Adesso Claudia si trova in un ospedale viennese dove segue un trattamento la cui prima tappa, volta a stabilizzare la situazione, costa 42.000 euro. Dopo dovrebbe iniziare un altro trattamento a lungo termine, i cui costi ammontano a circa 110.000 euro. Ma Claudia e la sua famiglia non dispongono di questa somma.

Tutti ben sappiamo che purtroppo esistono tantissimi casi del genere. Anche nella nostra comunità accademica sono state recentemente lanciate due campagne umanitarie del genere e tutti abbiamo contribuito secondo le proprie possibilità. Le persone che si sentono solidali con Claudia sono la sua unica chance ed è per questo che ci rivolgiamo a tutti coloro che con la loro generosità possono aiutarla a ritrovare la speranza.

Di recente, la figlia maggiore di Claudia, Sara, ha ricevuto qualche moneta da sua nonna. Due le ha messe da parte per comprarsi le caramelle e le altre le ha messe nel salvadanaio “per l’intervento della mamma”. La situazione in cui si trova adesso la mamma di Sara e Nora è grave, ma la speranza non manca. Con i soldi accumulati nel salvadanaio Sara e Nora possono salvare la loro mamma e noi -la nostra collega. Con ogni donazione aumentano le possibilità di salvare la vita di Claudia.

Vi preghiamo di mettere una moneta nel salvadanaio di Sara.

La donazione si può fare:

Via Internet Banking
Conto lei: RO73BPOS74401753856RON01
Conto euro: RO08BPOS74401753856EUR01
Conto euro: RO68RNCB0090000600580002
Conto dollari: RO73BPOS74401753856RON01

Ordine di pagamento
Conto lei: RO73BPOS74401753856RON01
Conto euro: RO08BPOS74401753856EUR01
Conto dollari: RO73BPOS74401753856RON01
Titolare del conto: Liviu TRIFAN
CNP: 1740401221133
Codice SWIFT: BPOSROBU
Banca: BANCPOST
Indirizzo: Agenția Piața Chibrit, Calea Griviței, nr. 397, sector 1, București

Conto euro: RO68RNCB0090000600580002
Titolare del conto: Claudia Emilia TRIFAN
Codice SWIFT: RNCBROBU
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Indirizzo: Str. Lipscani, nr. 18-20, sector 3, Bucureşti

marți, 5 martie 2013

Ayuda humanitaria: "La hucha de Sara"

Claudia Trifan es nuestra compañera en la Universidad de Bucarest – Departamento de Lingüística románica, Lenguas y Literaturas iberorrománicas e Italiano. Acaba de cumplir 37 años y tiene dos hijas pequeñas: Nora, de 3 años y Sara de 5.

Hace poco, a Claudia le han diagnosticado un cáncer de estómago. El 21 de enero la han operado en el Hospital Fundeni de Bucarest, pero esta primera intervención  no ha resuelto su problema de salud. Actualmente Claudia está internada en la clínica Confraternität de Viena donde se le administra un tratamiento que, en su primera fase, cuesta 42 000 euros. Ulteriormente, Claudia debería empezar otro tratamiento, a largo plazo, cuyo coste se eleva a unos 110 000 euros. Pero Claudia y su familia no disponen de tal suma de dinero.

Todos sabemos que, desgraciadamente, en Rumanía existen numerosos casos de este tipo. Incluso en nuestra comunidad académica se han lanzado, hace poco, dos campañas similares y muchos de nosotros han ayudado a los enfermos, en la medida de sus posibilidades. Las personas que se preocupan por su prójimo y tienen la posibilidad de ayudarle no pueden compensar los vicios del sistema público rumano de salud, pero estas mismas personas – de hecho, todos nosotros – representan la única posibilidad de salvar a  los que se hallan en la situación de Claudia. ¡Piensen en esto!

Hace poco Sara, la hija mayor de Claudia, ha recibido de su abuela algunas monedas: se ha quedado dos para bombones y las demás las ha guardado en su hucha, “para la operación de mamá”. La situación en la que se encuentra ahora la madre de Sara y Nora es grave pero no desesperada: con el dinero de su hucha, Sara y Nora pueden salvar a su madre y nosotros – a nuestra compañera. Cualquier contribución financiera aumentaría las posibilidades de salvar la vida de Claudia.

Les rogamos que pongan una moneda en la hucha de Sara.

Puede hacer una donación de las siguientes maneras:


Por Internet Banking:
CUENTA LEI: RO73BPOS74401753856RON01
CUENTA EURO: RO08BPOS74401753856EUR01
CUENTA EURO: RO68RNCB0090000600580002
CUENTA DOLARI: RO73BPOS74401753856RON01

Por orden de pago:
CUENTA LEI: RO73BPOS74401753856RON01
CUENTA EURO: RO08BPOS74401753856EUR01
CUENTA DOLARI: RO73BPOS74401753856RON01
Titular de la cuenta bancaria: Liviu TRIFAN
CNP: 1740401221133
Código SWIFT: BPOSROBU
Banco: BANCPOST
Dirección: Agenția Piața Chibrit, Calea Griviței, nr. 397, sector 1, București

CUENTA EURO: RO68RNCB0090000600580002
Titular de la cuenta bancaria: Claudia Emilia TRIFAN
Código SWIFT: RNCBROBU
Banco: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Dirección: Str. Lipscani, nr. 18-20, sector 3, Bucureşti

sâmbătă, 2 martie 2013

Aid Appeal: "Sara's piggy-bank"


Claudia Trifan is our colleague in the Department of Romance Linguistics, Iberoromanic Languages and Literatures and Italian, at the University of Bucharest. She is 37 years old and she has two daughters, Sara and Nora, who are 5 and 3 years old.

A couple of months ago Claudia was diagnosed with gastric cancer. On the 21st of January she undertook surgery in Fundeni Hospital in Bucharest, but this initial effort failed at improving her condition. Today, her state is critical. After multiple surgeries that subjected her to unbearable physical trials, she is now in the clinic Confraternitat in Vienna, where she is participating in a complex treatment, divided in two stages. The first, aimed at stabilizing her condition, amounts to a cost of 42 000 Euro, while the second, involving long term care and medication amounts to an additional 110 000 Euro. Unfortunately, Claudia and her family cannot incur even a fraction of the costs.

We all know that, unfortunately, many such cases occur. Even in our academic community two similar aid appeals were raised, and we all contributed to the best of our abilities. It falls thus onto all those who would spare a caring moment to aid Claudia through her ordeal.

Recently, Claudia’s older daughter, Sara, received some coins from her granny. She saved a couple to buy candies and she dropped the rest into her piggy bank “for mommy’s treatment”. Sara’s and Nora’s mom is now in a desperate situation, but not beyond hope. With the money saved in their piggy bank, Sara and Nora can save their mom, and we can save our colleague. Any help you could offer would improve Claudia’s chances of survival. Please, place a little coin into “Sara’s piggy-bank”.

Donations can be made through the following means:


Internet Banking:
Lei account: RO73BPOS74401753856RON01
Euro account: RO08BPOS74401753856EUR01
Euro account: RO68RNCB0090000600580002
Dollars account: RO73BPOS74401753856RON01

Payment orders:
Lei account: RO73BPOS74401753856RON01
Euro account: RO08BPOS74401753856EUR01
Dollars account: RO73BPOS74401753856RON01
Account holder: Liviu TRIFAN
CNP: 1740401221133
SWIFT Code: BPOSROBU
Bank: BANCPOST
Address: Agenția Piața Chibrit, Calea Griviței, nr. 397, sector 1, București

Euro account: RO68RNCB0090000600580002
Account holder: Claudia Emilia TRIFAN
SWIFT code: RNCBROBU
Bank: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Address: Str. Lipscani, nr. 18-20, sector 3, Bucureşti

Direct payment
Felicia CURCAN, secretary of the Faculty of Foreign Languages and Literatures
Edgar Quinet 5-7, sector 1, 2nd floor
Tel.: 021.311.68.37, timetable: 8.00-10:00